શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ
દ્વારા આયોજીત

શ્રી વાગડ વેલ્ફેર સોસાયટી હોસ્પિટલ
શ્રી વાગડ સર્વોદય ટ્રસ્ટના સહયોગ થી નેત્ર રક્ષા અભિયાન

શનિવાર, ૯-જાન્યુઆરી ના ખારોઈ ગામ માં યોજાયેલ નેત્ર રક્ષા અભિયાનના ફોટા


**નોંઘ**
અંતિમયાત્રા, પ્રાર્થના-બેસણુ, બાળકોના જન્મ, નવી સગાઈ કે નવા લગ્ન, સામાજીક, ધાર્મિક, વિશિષ્ટ સિધ્ધી, અભિનંદન, સામાજીક ઈવેન્ટ, કે અન્ય સમાજ સંબંધી મેસેજ મોકલવા નીચે આપેલ લીંક પર ક્લીક કરીને વિગત અને ફોટા સબમીટ કરો.

મેસેજ મોકલવા અહિં ક્લિક કરો

કોમ્યુટ્રી કોન્ટેક્ટ નંબર
09511000666