શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર દ્વારા આયોજીત

રવિવાર ૧૯- જુન ના શુભમ હોલ માં ચેસ કોમ્પીટીશન - ૨૦૧૬ ના ફોટા

ભારતના ચેસ ગ્રાન્ટમાસ્ટર શ્રી અભિજીત કુંટે સાથે ચેસ રમતા વિડીયો જોવા અહિં ક્લિક કરો
ચેસ કોમ્પીટીશન ના ફોટા

મોટા ફોટો જોવા અહીં ક્લીક કરો
આ સંદેશ સેવામા મેસેજ મોકલવા સંપર્ક કરો:
09511000666